COACHNING

 

Vi alla fastnar ibland i mönster och behöver ta oss vidare. Det kan handla om att lära sig att hantera stress, nå ett mål, våga ta ett beslut eller lära sig att sätta gränser. Det är inte alltid en psykolog passar in när vi behöver göra en förändring. Därför kan en coach vara en lösning som hjälper dig framåt.

 

Coachning bygger på en övertygelse om att varje människa egentligen har alla viktiga svar inom sig. Coachen är det där stöttande och utmanande bollplanket som hjälper till att plocka fram de tankar, insikter och beslut som kan behövs för att komma vidare i en process. Den där personen ”utifrån” som kan bistå med nya perspektiv.

 

Detta får du:

- Vi tittar på din bakgrund och dina förutsättningar

- En målbild utifrån dina önskemål

- Verktyg för att arbeta mot dina mål

- Stöttning och motivation

 

Paket 1

 

Att göra en förändring

Att göra en beteendeförändring kräver vilja och uthållighet. Här tar vi reda på vart eller vad du vill och jobbar tillsammans vid sex tillfällen mot ditt mål. Med en coach vid din sida har du större möjligheter att lyckas

 

6 tillfällen för 2 900 kr (ordinarie pris 3 300 kr).

 

Paket 2

Stresshantering

Samhällsutvecklingen har inneburit en väsentlig förändring av kraven på individen, med högre takt i arbetslivet och större krav på den enskilda människan. Stressen är årtiondets viktigaste hälsofråga. Yttre stress skapat av något utifrån eller den kanske svårare inre stress som många upplever. Jag hjälper dig med kunskap på området stress och återhämtning – och att tillämpa den i praktiken.

 

I paketet ingår fem coachtillfällen och fyra massagetillfällen á 30 min.

 

9 tillfällen för 3 600 kr (ordinarie pris 4 150 kr).

 

Kontakta mig så diskuterar vi vad jag kan göra för dig.

 

 

 

 

 

Medlemmar i Barncancerföreningen får 25% rabatt.