FÖRETAGSHÄLSA

 

Vi hjälper ditt företag att få gladare, friskare och mer produktiva medarbetare genom effektiva och strategiska hälsoinsatser som ger ekonomisk vinning på sikt.

 

Vad leder detta till för dig som företagare?

 

- Minskade kostnader i sjukfrånvaro och produktionsbortfall

- Effektivare medarbetare

- Attraktiv arbetsplats

- Trivsam företagskultur

- Ökad arbetsglädje

 

Vad leder detta till för dina medarbetare?

 

- Friskare

- Gladare

- Ökad trivsel

- Färre sjukdagar

- Ökad produktivitet

- Ork för en aktiv fritid

- Ökad livsglädje.

 

Jag jobbar med att skapa friskare, effektivare och mer produktiva medarbetare genom kostnadseffektiva hälsoinsatser som lyfter medarbetarnas arbetskapacitet. Det gör jag genom att göra medarbetarna medvetna om hur stress, fysisk aktivitet och kost påverkar deras hälsa, livskvalité och arbetsförmåga samt arbeta målinriktat tillsammans med personalen för att höja dessa delar och nå en positiv utveckling. Anpassat efter företagets efterfrågan utformas arbetet på ett sätt som enligt erfarenhet och vetenskap fungerar. Exempel på verktyg är coachning, fysisk aktivitet, föreläsningar, massage och HPB.

 

Personal som arbetar medvetet med sin hälsa har i snitt 5-7 sjukdagar mindre samt producerar 10-20 % mer än de som inte lever hälsosamt. Hälsovägledning för personalen är något som ger mer än det dubbelt tillbaka. Varje satsad krona på arbetsplats med övervägande tjänstemän ger 3 kronor tillbaka vid riktade insatser. Varje satsad krona på högavlönade tjänstemän ger 10 gånger pengarna tillbaka vid riktade insatser.

 

Kontakta mig för en paketlösning för ditt företag